QAYNAR XƏTT 1654

Beynəlxalq Əməkdaşlıq

 

Forum for Incident Response and Security Teams

İnsidentlərlə Mübarizə və Təhlükəsizlik Mərkəzlərinin Beynəlxalq Forumu

2015-ci ildən tam hüquqlu üzvüdür.   


 

 

TF-CSİRT Trusted Introducer 

Avropa Kompüter Təhlükəsizlik İnsidentlərinə qarşı Mübarizə Mərkəzləri Birliyi

2014-cu ildən akreditə olunmuş üzvüdür. 


     

 

Anti-Phishing Working Group

Anti-Fişinq İşçi Qrupu

2014-cü ildən Tədqiqat qrupuna üzvdür.


 

 

The Cybersecurity Alliance for Mutual Progress (CAMP)

Qarışılıqlı İnkişafa dair Kibertəhlükəsizlik Alyansı 

2016-cı ildən üzvdür.